POLİS MEMURU MÜNHAL DUYURUSU

 

 

 

I.  KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 80 Polis Memuru (Erkek) Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir.

 

 

Kadro Adı

: Polis Memuru

 

Meslek Derecesi

: 9’uncu Derece

 

Kadro Sayısı

: 2288

 

Maaş Baremi

: 5/4

 

 

 

 

II.  Başvurular,  Lefkoşa,  Gazimağusa,  Girne,  Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte,

09-10-11-12-13/07/2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

 

 

III. ARANAN KOŞULLAR

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (13/07/2018 tarihi itibariyle)

(3) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;

(4) Herhangi  bir  suçtan  hapis  cezasına  çarptırılmamış,  affa  uğramış  olsalar  dahi, rüşvet,  

hırsızlık,  hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık,  sahtekarlık,  irtikap,  hileli  iflas,  ırza  geçme  ve 

benzeri  yüz  kızartıcı  suçlar ile kumar,  sarhoşluk,  uyuşturucu  madde  kullanımı  ve  ticareti ile     

ilgili suçlardan  hüküm giymemiş olmak;

 

(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak;

(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını  yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından     

sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

 

(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin

suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

 

(8) Vücut ölçüleri (Erkeklerde boyitibariyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy

ölçüsünün cm olarak  son iki rakamı ile   kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak.  

175 cm dahil ve yukarı  olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

 

(9) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

 

 

 

 

 

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

 

 

 

-1-

 

 

 

V. BAŞVURU EVRAKLARI

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve  fotokopisi,

 

 

(2)

Doğum şahadetnamesi,

 

 

(3)

Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

 

 

(4)

Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge,

 

 

(5)

4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

 

 

(6)

İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

 

 

 

 

VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ

 

(1)

Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 23-24-25/07/2018 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.

(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

(2)

Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik

sınavından muaftır.

 

(Tarihi ve Yeri: 28/07/2018 - Lefkoşa.)

(Sınav Konuları: Türkçe, Matematik ve Kompozisyon)

 

(3)

İngilizce Sınavı: (Yazılı)

 

(Tarihi ve Yeri: 04/08/2018 - Lefkoşa.)

Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar.

 

(4)

Spor Sınavı:

(Tarihi ve Yeri: 13-14-15/08/2018 - Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen)                                                                            

(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

 

(5)

a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü:

(Tarihi ve Yeri: 18/08/2018 – Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

 

 

b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü:

(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)

(Tarihi ve Yeri: 27-28-29/08/2018 - Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

 

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

 

 

-2-